Table of Contents:

 1. Hvem tæller med i arbejdsløshed?
 2. Hvor mange dagpengemodtagere er der i Danmark?
 3. Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år?
 4. Hvad er anvist arbejde?
 5. Hvilken type arbejdsløshed er værst?
 6. Hvem hører ind under gruppen arbejdsløse?
 7. Hvor mange er på kontanthjælp 2021?
 8. Hvem er ikke med i arbejdsstyrken?
 9. Hvor mange arbejdsløse unge er der i Danmark?
 10. Hvor mange arbejdsløse er der i Danmark?
 11. Hvad kan jobcentret kræve?
 12. Hvad kan jobcentret hjælpe med?
 13. Hvad er konjunkturudvikling?
 14. Hvad er en høj arbejdsløshed?
 15. Hvad er Konjunkturarbejdsløshed?

Hvem tæller med i arbejdsløshed?

Den registrerede ledighed består af personer, der modtager dagpenge, kontantydelse, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse samt jobparate personer, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller løntilskud.

Hvor mange dagpengemodtagere er der i Danmark?

Fuldtidsledige (netto)
20142017
Nettoledige dagpengemodtagere78 21870 439
Nettoledige kontanthjælpsmodtagere28 19421 056
Aktiverede dagpengeberettigede15 60410 347
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (arbejdsmarkedsparate)11 25114 299

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år?

Anbefalinger til indsatsen Rapporten sætter fokus på konkrete tiltag, der kan iværksættes over for unge ledige unge under 30 år, med fokus på, hvordan de unge skal imødekommes, men også hvordan det sikres, at indsatserne retter sig mod til slut at få den unge til at gennemføre en uddannelse eller få et arbejde.

Hvad er anvist arbejde?

Et anvist arbejde er et midlertidigt job, som formidles af arbejdsmarkedskontoret. Det kan f. eks. være i en børnehave, på et plejehjem eller noget helt tredje.

Hvilken type arbejdsløshed er værst?

Det er karakteristisk ved en økonomisk krise, at næsten alle brancher vil blive ramt af produktionsnedgang og dermed arbejdsløshed. Denne type arbejdsløshed kalder man for konjunkturarbejdsløshed. En stor del af den arbejdsløshed, der ramte Danmark i kølvandet på finanskrisen, skyldtes således konjunkturarbejdsløshed.

Hvem hører ind under gruppen arbejdsløse?

I Danmark er man arbejdsløs, hvis man ikke er i beskæftigelse, man står til rådighed for arbejdsmarkedet, og man søger job. I disse år rammes omkring 350.000 personer af arbejdsløshed hvert år. De fleste af disse er kun arbejdsløse et par uger, mens andre måske er ledige hele året.

Hvor mange er på kontanthjælp 2021?

Det drejer sig blandt andet om 1,1 mio. folkepensionister, 317.000 SU-modtagere, 157.000 personer på dagpenge og kontanthjælp, 223.000 førtidspensionister samt 35.000 personer på efterløn, jf.

Hvem er ikke med i arbejdsstyrken?

Den del af befolkningen, som ikke indgår i arbejdsstyrken, består først og fremmest af børn og unge under uddannelse samt ældre, der har trukket sig tilbage fra arbejds- markedet. I de kommende år vil alderssammensætningen i den danske befolkning ændre sig i retning af flere ældre.

Hvor mange arbejdsløse unge er der i Danmark?

De seneste ledighedstal viser, at 7,7 procent – svarende til 1 ud af 13 – af de unge mellem 25 og 29 år nu er ledige. Det er næsten dobbelt så mange som i befolkningen generelt, hvor kun 3,9 procent er arbejdsløse i dag.

Hvor mange arbejdsløse er der i Danmark?

Arbejdsløshed
20132017
Danmark7,05,7
Tyskland5,23,8
Estland8,65,8
Irland13,86,7

Hvad kan jobcentret kræve?

Krav til tilbud som Jobcenteret kan give dig Tilbudene kan være virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, nytteindsats eller vejledning og opkvalificering. Læs mere om de forskellige tilbud.

Hvad kan jobcentret hjælpe med?

Et jobcenter er en kommunalt ejet instans, som har det overordnede formål at hjælpe ledige med at få et job. Jobcentre aktiverer arbejdsløse på dagpenge gennem virksomhedspraktik og tilbud om job, samt vejleder og hjælper med opkvalificering.

Hvad er konjunkturudvikling?

Konjunktur betegner det aktivitetsniveau, der råder i en økonomi på et givet tidspunkt med hensyn til vigtige nøgletal som arbejdsløshed, BNP-vækst og inflation. Verden er præget af svingninger i konjunkturerne (konjunkturcykler), hvor økonomierne bevæger sig imellem højkonjunkturer og lavkonjunkturer.

Hvad er en høj arbejdsløshed?

Man taler om fuld beskæftigelse, når arbejdsløsheden er nede omkring 3-4 pct. Som følge af finanskrisen i 2008 steg arbejdsløsheden markant i årene herefter – til over 6 pct.

Hvad er Konjunkturarbejdsløshed?

Det er karakteristisk ved en økonomisk krise, at næsten alle brancher vil blive ramt af produktionsnedgang og dermed arbejdsløshed. Denne type arbejdsløshed kalder man for konjunkturarbejdsløshed.