Table of Contents:

 1. Hvad eksploderer i vand?
 2. Hvorfor eksploderer natrium i vand?
 3. Hvilke to produkter dannes der når et stykke natrium lægges ned i vand?
 4. Hvilket metal reagere voldsomt med vand ved stuetemperatur?
 5. Hvilken ion danner natrium og hvorfor?
 6. Hvad dannes der når natrium reagerer med vand?
 7. Hvilke 3 af disse opfylder oktetreglen?
 8. Hvad sker der når natrium blandes med vand?
 9. Hvilke metaller er flydende ved stuetemperatur?
 10. Hvilket metal er ædelt?
 11. Hvilke grundstoffer er flydende ved stuetemperatur?

Hvad eksploderer i vand?

Alkalimetallernes reaktioner med vand bliver mere voldsomme, jo længere nede i det periodiske systems perioder alkalimetallet står: Lithium får ganske langsomt et "overtræk" af bittesmå brint-bobler, natrium og kalium "bruser" i vand omtrent som man kender det fra brusetabletter, ved større mængder eksploderer det, så ...

Hvorfor eksploderer natrium i vand?

Trådene, der skyder ud i vandet, opstår, fordi elektroner i løbet af ganske få picosekunder afgives til vandet, og de positive metalioner derefter frastøder hinanden. Det resulterer i en såkaldt Coulomb-eksplosion. Dette bekræftes af simple beregninger omfattende 19 natriumatomer i vand.

Hvilke to produkter dannes der når et stykke natrium lægges ned i vand?

Som andre alkalimetaller reagerer natrium med vand under dannelse af gasformig brint og et basisk hydroxid; natriumhydroxid (NaOH): Ært-store natriumstykker lægger sig i vandoverfladen og "bruser" indtil natriumet i dem er omdannet til natriumhydroxid opløst i vandet, mens større stykker natrium udvikler varme nok til ...

Hvilket metal reagere voldsomt med vand ved stuetemperatur?

Natrium står i 1. hovedgruppe og er et alkalimetal. Det reagerer voldsomt med vand.

Hvilken ion danner natrium og hvorfor?

Afgivelse af en elektron betyder at natrium så indeholder en proton mere end antallet af elektroner. Da protoner er positive, og elektroner er negative, fås en ladning på plus 1, hvilket skrives som Na+ som vist i figur 35.

Hvad dannes der når natrium reagerer med vand?

Trådene, der skyder ud i vandet, opstår, fordi elektroner i løbet af ganske få picosekunder afgives til vandet, og de positive metalioner derefter frastøder hinanden. Det resulterer i en såkaldt Coulomb-eksplosion. Dette bekræftes af simple beregninger omfattende 19 natriumatomer i vand.

Hvilke 3 af disse opfylder oktetreglen?

Populært siger man at grundstofferne tilstræber at få otte elektroner i yderste skal. De letteste grundstoffer hydrogen, lithium, beryllium og bor stræber dog efter to elektroner i yderste skal, da ædelgassen helium kun har to i yderste skal.

Hvad sker der når natrium blandes med vand?

Som andre alkalimetaller reagerer natrium med vand under dannelse af gasformig brint og et basisk hydroxid; natriumhydroxid (NaOH): Ært-store natriumstykker lægger sig i vandoverfladen og "bruser" indtil natriumet i dem er omdannet til natriumhydroxid opløst i vandet, mens større stykker natrium udvikler varme nok til ...

Hvilke metaller er flydende ved stuetemperatur?

Kviksølv (Hg) er det eneste rene metal, der er flydende ved stuetemperatur.

Hvilket metal er ædelt?

Et ædelmetal er et metal, der står efter brint (H) i spændingsrækken, dvs. kobber, kviksølv, sølv, platin og guld. På grund af deres meget lille reaktionsvillighed med andre stoffer, findes de frit i naturen, men dog i meget små mængder, hvilket gør dem meget dyre.

Hvilke grundstoffer er flydende ved stuetemperatur?

Egenskaber. Kviksølv og brom er de eneste grundstoffer der er flydende under standardtryk og -temperatur, dvs. 1 atmosfæres tryk og 20 grader Celsius. Fire andre metaller smelter ved temperaturer ikke så langt fra stuetemperatur; det er cæsium, francium, gallium og rubidium.