Table of Contents:

 1. Hvor gammel er et træ?
 2. Hvor gammel kan egetræ blive?
 3. Hvor gammel er et bøgetræ?
 4. Hvor længe vokser et træ?
 5. Hvor gammel er et grantræ?
 6. Hvor højt kan et løvtræ blive?
 7. Hvor mange slags egetræer er der i Danmark?
 8. Er egetræ giftigt?
 9. Hvad er bøgetræet et symbol på?
 10. Er et bøgetræ et løvtræ?
 11. Er bøgeblade giftige?
 12. Hvor højt oppe Kan træer vokse?
 13. Kan man grave et træ op og plante det igen?
 14. Hvor højt oppe er trægrænsen?
 15. Hvor kommer grantræ fra?

Hvor gammel er et træ?

Et fritvoksende træ med en stammeomkreds på 2,5 meter vil sædvanligvis være 100 år gammelt; i en stor skov vil det være cirka 200 år og i en allé eller lignende hvor kronen er delvist trykket, cirka 150 år.

Hvor gammel kan egetræ blive?

Et egetræ bliver normalt 400–500 år gammelt, men de kan blive dobbelt så gamle.

Hvor gammel er et bøgetræ?

I Klinteskoven på Møn finder man nogle af Danmarks ældste bøgetræer, og her ses bøgetræer i alle aldre fra nyspirede træer til mere end 400 år gamle bøgetræer. De fleste bøgetræer bliver dog sjældent mere en 350 år gamle.

Hvor længe vokser et træ?

Alle de store træer har udgående grene i toppen. Disse grene er formentlig gået ud under længerevarende tørkeperioder, men når tørken er overstået vil en ny gren vokse op. Træerne kan blive op til 2.200 år, og de vil blive stresset alvorligt fra tid til anden.

Hvor gammel er et grantræ?

Rødgran blomstrer først, når den er omkring 35 år gammel. Blomstringen foregår i slutningen af maj måned. Rødgran kan blive omkring 100 år gammel i Danmark, enkelte dog op mod 200 år.

Hvor højt kan et løvtræ blive?

Et bøgetræ kan blive op til 40 meter højt, men de fleste steder er normalen mellem 25 og 30 meter.

Hvor mange slags egetræer er der i Danmark?

Geografisk udbredelse Eg omfatter mere end 200 arter, hvoraf 12 vokser i Europa, ca. 80 i Nordamerika og resten i Asien. I Danmark forekommer hovedsageligt 2 arter: Vintereg (Quercus petraea) og stilkeg (Quercus robur), som er mest udbredt .

Er egetræ giftigt?

Blade fra egetræer og agern indeholder det giftigt stof pyrogallol. Der er forskel på indholdet af dette stof mellem forskellige arter af egetræer – hvor modent agernet er og hvor gammelt egetræet er.

Hvad er bøgetræet et symbol på?

"Bøgetræet var det træ, der kom til at symbolisere det frie, det nye, demokratiet og borgerskabet, mens egetræet var tæt forbundet med kongemagten og enevælden. Blandt andet fordi man brugte egetræ til at genopbygge kongens flåde med.

Er et bøgetræ et løvtræ?

Løvtræer der ikke er løvfældende kan være stedsegrønne eller (sjældnere) vintergrønne. Nogle typiske danske løvtræer er f. eks. bøg, stilkeg, ask, ahorn, dun-birk, rød-el og småbladet lind.

Er bøgeblade giftige?

Bøgeblade er spiselige og de smager helt fantastisk - i hvert fald tidligt på sæsonen. Der er intet problem I at spise bøgebladene længere henne på sommeren. Dog er min erfaring, at de senere bliver ret så bitre, pga. et større indehold af garvesyre.

Hvor højt oppe Kan træer vokse?

Amerikanske forskere har lavet analyser på verdens højeste træer der vokser på den amerikanske vestkyst. De er kommet frem til, at den teoretiske maksimumhøjde for et træ ligger mellem 1 meter.

Kan man grave et træ op og plante det igen?

Flyt træet af to omgange På den måde tvinger du træet til at etablere en masse nye små rødder. Det er disse nye rødder, der gør, at træet kan etablere sig igen. Til næste efterår kan du grave hele træet op på samme måde som før, blot skal du have en noget større rod med op.

Hvor højt oppe er trægrænsen?

Trægrænsen finder man i ca. 1.500 meters højde og grunden til det er, at træerne kræver minimum en måned, hvor temperaturen er over 10 graders celsius for, at de kan vokse og sætte frugt. Der, hvor trægrænsen stopper, begynder tundraen. I alpine områder finder man dyr og planter, som ikke er at finde andre steder.

Hvor kommer grantræ fra?

Ingen egentlige grantræer er hjemmehørende i Danmark. Eneste hjemmehørende art i Gran-familien er skovfyr, som normalt ikke kaldes et grantræ, men et fyrretræ. Grantræer dyrkes i stor stil i kommercielt drevne skove og plantager.