Table of Contents:

 1. Hvilke stoffer er der i et batteri?
 2. Hvad er batteriet lavet af?
 3. Hvilke tungmetaller finder man i batterier?
 4. Hvad bliver der af brugte batterier?
 5. Kan man få penge for gamle bilbatterier?
 6. Hvad er farligt ved batterier?
 7. Er batterier Farligt affald?
 8. Hvilken energiform er batteri?
 9. Hvor kan man udvinde lithium?
 10. Hvilken energiomdannelse sker der i et batteri når du bruger det?
 11. Hvilken slags strøm producerer et batteri?
 12. Hvorfor er batterier farlige for miljøet?
 13. Kan man få penge for brugte batterier?

Hvilke stoffer er der i et batteri?

Batterierne opdeles efter, hvilke miljøskadelige stoffer der er i dem. De kan indeholde tungmetaller som kviksølv, bly, cadmium og nikkel. Bly-, nikkel-, cadium- og kviksølvforbindelser optræder på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.

Hvad er batteriet lavet af?

Den typiske battericelle er opbygget af en positiv elektrode (katoden), en negativ elektrode (anoden) samt elektrolytten, som virker kemisk på elektroderne. De to elektroder er forbundet af en ekstern strømkreds (f. eks. et stykke kobbertråd).

Hvilke tungmetaller finder man i batterier?

Engangsbatterier kan indeholde begrænsede mængder af miljøskadelige tungmetaller som for eksempel bly, kviksølv, kadmium og nikkel. Genopladelige batterier indeholder generelt små mængder af de miljøskadelige tungmetaller såsom arsenik, kviksølv, kadmium og bly.

Hvad bliver der af brugte batterier?

Udtjente batterier kan bruges til stationær oplagring i eksempelvis vindmøller eller solcelleenergi til mindre huse. Indeholder ofte også diverse metaller f. eks. nikkel, samt kobolt, aluminium, kobber og grafit.

Kan man få penge for gamle bilbatterier?

Genbrugspladsen er landets eneste, der betaler for alle former for genbrugeligt affald som jern og metal, gamle batterier og pap og papir. Bag konceptet står genvindingsvirksomheden Stena Recycling, der opfordrer både private og erhvervsdrivende til at aflevere alt deres genbrugelige affald.

Hvad er farligt ved batterier?

Farligt kviksølv i batterier Der kan stadig findes gamle batterier, især små knapcellebatterier, som indeholder kviksølv. Hvis de batterier smides i skraldespanden, ryger de til forbrænding, hvor kviksølvet fordamper. Det gør, at skadeligt kviksølv kommer ud i vores luft, miljø, fødekæde og fødevarer.

Er batterier Farligt affald?

Batterier kan indeholde giftige stoffer som fx bly, kviksølv eller cadmium, der forurener miljøet. De fleste indeholder desuden sjældne eller værdifulde stoffer, som kan genanvendes. Du må derfor ikke smide batterier ud med almindeligt affald. I stedet skal du aflevere dine brugte batterier.

Hvilken energiform er batteri?

Batteri, energikilde, der omdanner kemisk energi til elektrisk energi.

Hvor kan man udvinde lithium?

Når mineselskaberne udvinder litium, pumper de det saltholdige vand op fra Atacamas undergrund og lader først ørkenens stærke sol fordampe op til 95 procent af det. Herefter bliver litiummet udskilt fra restproduktet i en kemisk proces og omdannet til det metal, der indgår i genopladelige batterier.

Hvilken energiomdannelse sker der i et batteri når du bruger det?

Elektrisk energi → elektrisk energi (i batteriet) → kinetisk energi (og termisk energi) → termisk energi (og elektrisk energi).

Hvilken slags strøm producerer et batteri?

I et bly/syre-batteri vil spændingen typisk ligger omkring 2 V pr. celle, således at seks celler tilsammen producerer 12 V. Så snart der er etableret en strømkreds mellem pluspolen og minuspolen, begynder batteriet at producere strøm.

Hvorfor er batterier farlige for miljøet?

Farligt kviksølv i batterier Der kan stadig findes gamle batterier, især små knapcellebatterier, som indeholder kviksølv. Hvis de batterier smides i skraldespanden, ryger de til forbrænding, hvor kviksølvet fordamper. Det gør, at skadeligt kviksølv kommer ud i vores luft, miljø, fødekæde og fødevarer.

Kan man få penge for brugte batterier?

Genbrugspladsen er landets eneste, der betaler for alle former for genbrugeligt affald som jern og metal, gamle batterier og pap og papir. Bag konceptet står genvindingsvirksomheden Stena Recycling, der opfordrer både private og erhvervsdrivende til at aflevere alt deres genbrugelige affald.