Table of Contents:

 1. Kan man hæfter for ægtefællens gæld?
 2. Hvis ægtefælle skylder skat?
 3. Hvem hæfter for skattegæld?
 4. Er skattegæld personlig?
 5. Kan jeg arve min mands gæld?
 6. Hvem hæfter for lån?
 7. Hvem hæfter for momsgæld?
 8. Hvad er subsidiær hæftelse?
 9. Hvem hæfter for gæld ved dødsfald?
 10. Hvad er personlig gæld?
 11. Kan man arve gæld fra ægtefælle?
 12. Kan man hæfte for forældres gæld?
 13. Hvis huset kun står i mandens navn?
 14. Hvem hæfter for realkreditlån?
 15. Hvem hæfter for gæld ved skilsmisse?

Kan man hæfter for ægtefællens gæld?

Hæftelse for gæld Når I bliver gift, kommer du ikke automatisk til at hæfte for din ægtefælles gæld. Som udgangspunkt hæfter man kun for den gæld man selv har stiftet, uanset om gælden er stiftet før, eller efter I har indgået ægteskab. Og man hæfter kun med de aktiver og formue man selv har rådighed over.

Hvis ægtefælle skylder skat?

Det følger af lov om ægtefællers økonomiske forhold § 3, at hver ægtefælle hæfter for sine egne forpligtelser. Det er altså det klare udgangspunkt, at der er særhæftelse i ægteskabet, hvilket således indebærer at hver ægtefælle hæfter for egen gæld.

Hvem hæfter for skattegæld?

Skatteretten indeholder en særregel for ægtefællers hæftelse for skattegæld, hvilket i nogen tilfælde kan komme som en negativ overraskelse. Udgangspunktet er ellers generelt, at ægtefæller kun hæfter for sin egen gæld.

Er skattegæld personlig?

Du hæfter ikke for din ægtefælles gæld Selvom I har formuefællesskab, ændrer det ikke ved, at I som udgangspunkt ikke hæfter for hinandens personlige gældsforpligtelser. Har I formuefællesskab, hæfter I således hver især for jeres respektive gæld med jeres egen del af den fælles formue og det eventuelle særeje.

Kan jeg arve min mands gæld?

Kommer du i den situation, at et nært familiemedlem, fx din ægtefælle, efterlader gæld ved sin død, skal du ikke bekymre dig. Det er kun i visse situationer, du risikerer at overtage gælden. Generelt er det boet efter den afdøde, der hæfter for den gæld, der bliver efterladt.

Hvem hæfter for lån?

Optager du et lån sammen med en anden - typisk din ægtefælle eller samlever - kommer I automatisk til at hæfte solidarisk for hele gælden. Eller sagt med gældsbrevslovens ord, så bliver I 'forpligtet een for alle, og alle for een, medmindre andet er aftalt'.

Hvem hæfter for momsgæld?

Borgeren kan alene pålægges hæftelse, hvis leverandøren (den erhvervsdrivende) undlader at angive vederlaget til beskatning eller ikke indberetter momsen af vederlaget.

Hvad er subsidiær hæftelse?

Ved subsidiær hæftelse skal ejerforeningens kreditor først søge sig fyldestgjort i ejerforeningens formue og når der ikke er flere penge at komme efter, kan kreditor forfølge sin fordring mod de enkelte ejerlejlighedsejere personligt.

Hvem hæfter for gæld ved dødsfald?

Generelt er det boet efter den afdøde, der hæfter for den gæld, der bliver efterladt. Så du kommer, som udgangspunkt, ikke til at overtage gælden efter din ægtefælle. Men du kan risikere at overtage gælden, alt efter hvordan du vælger, at boet skal skiftes.

Hvad er personlig gæld?

Personlig hæftelse indebærer, at du personligt skal dække gælden, lånet eller skadesomkostningerne med hele din egen formue. Det indebærer, at du risikerer at skulle sælge eller pantsætte alle dine ejendele for at kunne betale kravet.

Kan man arve gæld fra ægtefælle?

Kommer du i den situation, at et nært familiemedlem, fx din ægtefælle, efterlader gæld ved sin død, skal du ikke bekymre dig. Det er kun i visse situationer, du risikerer at overtage gælden. Generelt er det boet efter den afdøde, der hæfter for den gæld, der bliver efterladt.

Kan man hæfte for forældres gæld?

Som udgangspunkt hæfter man ikke for afdødes gæld, men du skal være opmærksom på, at der er situationer, hvor du kan risikere det. Udtrykket at ”vedgå sig arv og gæld” er et udtryk man ofte møder, og man kan som arving være i tvivl om, hvorvidt man reelt risikerer at ”arve” gæld efter f. eks. forældre eller ægtefælle.

Hvis huset kun står i mandens navn?

Hvis uheldet skulle være ude Dog er det kun mandens navn, der står på skødet. Det vil faktisk betyde, at han – juridisk set – er den eneste retmæssige ejer af boligen. Hvis begge ægtefællers aktiver overstiger deres gæld, har det som sådan ingen betydning for opgørelsen og delingen af boet.

Hvem hæfter for realkreditlån?

Realkreditlån er altid med fælles hæftelse da det er med pant i ejendommen og hæftelse er ubetinget, ubegrænset og solidarisk. Og ja man kommer ikke i fængsel fordi man låner penge man ikke kan betale tilbage eller hvis man låner til løbende overforbrug, det er kreditors risiko.

Hvem hæfter for gæld ved skilsmisse?

Man råder ikke over eller hæfter for hinandens værdier eller gæld under ægteskabet, men i en eventuel skilsmisse indgår begge parters aktiver og passiver i bodelingsregnestykket. Hvis man kan blive enige, må man dele boet, som man vil.