Table of Contents:

 1. Hvornår er en digital underskrift gyldig?
 2. Hvornår er en underskrift gyldig?
 3. Hvordan underskriver jeg med digital signatur?
 4. Hvad gælder som en underskrift?
 5. Hvad må ens underskrift være?
 6. Hvordan signerer man digitalt?
 7. Hvad betyder det at et borgerforslag er forkastet?
 8. Hvem kan skrive under på borgerforslag?
 9. Hvad er et NemID certifikat?
 10. Hvad er forskellen på NemID og medarbejdersignatur?
 11. Hvornår er der indgået en bindende aftale?

Hvornår er en digital underskrift gyldig?

En elektronisk underskrift er det samme som en digital signatur, også betegnet som en digital underskrift. Den form for underskrift skal validere at du er den, som du giver dig ud for at være. For at understrege, den underskrift du laver digitalt er lige så bindende som den underskrift, du sætter på et papir.

Hvornår er en underskrift gyldig?

Der findes ingen krav til en gyldig underskrift En underskrift er til for at bekræfte en parts hensigt med et dokument. Underskriften er derfor til for at man kan erklære sig enig i de krav og betingelser, der fremgår af dokumentet som typisk vil være en aftale eller kontrakt.

Hvordan underskriver jeg med digital signatur?

Underskriv et dokument
 1. Åbn den PDF-fil, du vil underskrive.
 2. Klik på ikonet Underskriv på værktøjslinjen for at åbne panelet Underskriv, eller klik på panelet Underskriv. ...
 3. Klik på Tilføj tekst i panelet Jeg skal underskrive for at tilføje tekst som f. ...
 4. (Valgfrit) Klik på Tilføj flueben, hvis dokumentet kræver et valg.

Hvad gælder som en underskrift?

Hvad er en gyldig underskrift? En underskrift er en persons navn skrevet af vedkommende, som bekræfter, at de har indgået en aftale eller handel. Det bliver også kaldt for en signatur. En underskrift kan både være på fysiske papir eller som digital signatur.

Hvad må ens underskrift være?

Der findes som sådan ikke krav til, hvad din underskrift skal indeholde da din underskrift er personlig. Den kan i teorien blot bestå af krusseduller, dine initialer eller lignende. I mange dokumenter vil det dog være påkrævet at ens fulde navn skal opgives, men der er intet krav til underskriften.

Hvordan signerer man digitalt?

Signering med NemID NemID kan bruges til at signere dokumenter, fx en pdf-fil eller et word-dokument. Signering af dokumenter med NemID sikrer autenticiteten altså hvem der har skrevet dokumentet og integriteten, værende dét at dokumentet ikke kan ændres, uden at det bliver opdaget.

Hvad betyder det at et borgerforslag er forkastet?

Det er intentionen med borgerforslagsordningen, at borgerforslag, der fremsættes som beslutningsforslag i Folketinget, skal til både 1. behandling og 2. (sidste) behandling i Folketingssalen. Her bliver der først stemt om eventuelle ændringsforslag og derefter om forslagets vedtagelse eller forkastelse.

Hvem kan skrive under på borgerforslag?

Ordningen om borgerforslag går ud på, at alle personer med stemmeret til folketingsvalg kan stille et borgerforslag, hvis mindst 3 personer vil være medstillere af forslaget og det overholder reglerne for ordningen.

Hvad er et NemID certifikat?

Den offentlige digitale signatur (OCES-certifikat), der er tilknyttet dit NemID, gælder i tre år. Derefter skal den fornyes. Som udgangspunkt er du tilmeldt automatisk fornyelse.

Hvad er forskellen på NemID og medarbejdersignatur?

I løbet af 2022 bliver NemID medarbejdersignatur erstattet af MitID Erhverv. Det betyder, at NemID medarbejdersignatur udfases, og at det fremover bliver lettere at administrere og tildele rettigheder til ansatte.

Hvornår er der indgået en bindende aftale?

Mundtlig eller skriftlig aftale Ifølge aftaleloven er det bindende for begge parter, når tilbudsgiver – fx dig, der sælger din bil – har fremsat et tilbud, som modtager – bilens køber – har accepteret. Reglerne er klare: aftalen er bindende, uanset om den er mundtlig eller skriftlig.