Table of Contents:

  1. Hvad er en luftfugter godt for?
  2. Hvad gør man hvis huset er for tørt?
  3. Hvad skal luftfugtigheden være i hjemmet?
  4. Hvor meget er høj luftfugtighed?
  5. Hvor højt kan luftfugtighed blive?
  6. Hvornår er luftfugtigheden for høj?

Hvad er en luftfugter godt for?

En luftfugter forhindrer tør luft, samtidig med at den bidrager til et bedre indeklima. Desuden kan en luftfugter hjælpe mod både astma og allergier.

Hvad gør man hvis huset er for tørt?

Hvis I har problemer med tør luft, kan I forsøge at øge luftfugtigheden. Det gøres i de fleste tilfælde bedst ved at sænke temperaturen til 20-22 grader C. Jo lavere jo bedre. Men der er også andre muligheder for at undgå problemerne ved tør luft.

Hvad skal luftfugtigheden være i hjemmet?

Den relative luftfugtighed skal helst ligge på 30-60 procent – afhængigt af årstiden, hvis vi virkelig skal trives. Dog er der lidt uenighed blandt eksperter, og flere anbefaler, at luftfugtigheden ikke kommer under 40 procent.

Hvor meget er høj luftfugtighed?

Man taler om lav luftfugtighed, når der er ca. 20% relativ fugtighed og om høj luftfugtighed, når der er over 60-70% relativ fugtighed.

Hvor højt kan luftfugtighed blive?

Normalt opererer man med relativ luftfugtighed, hvor en værdi på 100 procent svarer til, at luften er fuld-stændig mættet med vanddamp. Hvis den relative luftfugtighed er 100 procent lige over jorden, vil der være tæt tåge. Tilføres der yderligere fugt til luften, udfældes vandet som dråber.

Hvornår er luftfugtigheden for høj?

Man taler om lav luftfugtighed, når der er ca. 20% relativ fugtighed og om høj luftfugtighed, når der er over 60-70% relativ fugtighed.