Table of Contents:

 1. Hvad er en agil metode?
 2. Hvad er et agilt mindset?
 3. Hvorfor vælge Scrum?
 4. Hvem bruger Scrum?
 5. Hvad er en agil virksomhed?
 6. Hvad er en agil udviklingsmodel?
 7. Hvad er en Scrum proces?
 8. Hvad er et Scrum board?
 9. Hvad er agil projektstyring?
 10. Hvorfor agil udvikling?
 11. Hvad betyder det at arbejde agilt?
 12. Hvad bruges Scrum til?
 13. Hvad tjener en Scrum Master?
 14. Hvad er Scrum projektledelse?
 15. Hvad betyder agil udvikling?

Hvad er en agil metode?

Med agile projekter kan man optimere sit projektforløb, så man får produceret de rigtige produkter hurtigere, end med mere traditionelle metoder. I agil projektledelse har man hele tiden fokus på at målrette og prioritere arbejdet i projektet mod netop det, som giver mest værdi for forretningen eller kunden.

Hvad er et agilt mindset?

Hvis virksomheden vil øge innovationskraften og komme foran konkurrenterne, kræver det, at den udvikler et agilt mindset. Det betyder, at den målrettet skal tænke agilitet ind i produktionen, organiseringen, i ledelsen, samt i selve strategien. Både i sin problemidentifikationer, problemløsninger og effektmålinger.

Hvorfor vælge Scrum?

Scrum er en filosofi og en arbejdsmåde, der hjælper organisationer til at få mest muligt ud af deres indsats. Scrum er en af de mest udbredte metoder til at styre komplekse projekter. Scrum giver en struktur, der sikrer resultater, mens man arbejder med skiftende krav og mindre end perfekt teknologi og værktøjer.

Hvem bruger Scrum?

I Scrum varetages vedligeholdelsen af en Product Owner (repræsentant fra forretningen). Product Owners opgave er at sikre backloggen løbende gøres klar til de enkelte sprint (kaldes Grooming). I praksis vil Product Owner samarbejde med andre brugere i forretningen og/eller Scrum Teamet om klargøring.

Hvad er en agil virksomhed?

Den agile organisation opererer på et fundament af respekt for, at alle medarbejdere involveres i operationelle beslutninger og har muligheden for bidrage til udformning af forretningen. Kombineres dette med en flad organisationsstruktur fremmes det kollektive sammenhold og samarbejde.

Hvad er en agil udviklingsmodel?

Agil systemudvikling er en fællesbetegnelse for en række softwareudviklingsmetodikker, hvor vægten ligger på løbende at levere værdi til kunden gennem iterativ udvikling.

Hvad er en Scrum proces?

I SCRUM er udviklingsprocessen modsat vandfalds- og spiralmetoderne ikke en lineær proces. I langt de fleste tilfælde består disse lineære processer af følgende fire aktiviteter: Analyse, Design, Implementering og Test.

Hvad er et Scrum board?

Et Scrum Board er et værktøj, der hjælper Scrum teamet med at gøre opgaverne i Sprint og Backlog synlige og overskuelige. Boardet kan tage mange fysiske og virtuelle former, men det udfører samme funktion uanset hvordan det ser ud.

Hvad er agil projektstyring?

Agil projektledelse betyder, at man arbejder i iterationer – dvs. gentagelser eller sprint. Ved at opdele større projekter til mindre sprint er det nemmere at tilpasse projektet løbende og forbedre resultatet.

Hvorfor agil udvikling?

Agil udvikling i modsætning til vandfald Når udvikling af et produkt skal sættes i gang, er specifikation, design og konstruktion ofte ikke præcist på plads endnu, og det kan være problematisk at lægge sig fast på processer. Derfor kan agil udvikling være en fordelagtig metode at benytte.

Hvad betyder det at arbejde agilt?

Agilt arbejde handler om at bringe mennesker, processer, teknologi, tid og sted sammen for at finde den mest passende og effektive måde at arbejde på for at udføre en bestemt opgave. Det fungerer inden for retningslinjer (af opgaven), men uden grænser (for hvordan du opnår det).”

Hvad bruges Scrum til?

Scrum er et framework, hvor et team arbejder med komplekse problemstillinger, hvor de produktivt og kreativt leverer produkter med den størst mulige værdi. Scrum er et af de Agile frameworks....Hvad er Scrum?
 • Tre accountabilities.
 • Tre artifacts.
 • Fem events.
 • Samt commitments, regler og begreber, som binder dem sammen.
21. maj 2021

Hvad tjener en Scrum Master?

Vi har kendskab til meget kompetente Scrum Masters der har lønninger helt op til 80.000 Kr. om måneden. Det er dog okså i den helt tunge ende, og der er også her tale om væsentlig forretningsforståelse og gode menneskelige egenskaber. Scrum Master lønninger på 45.000 er mere almindeligt.

Hvad er Scrum projektledelse?

Scrum-metoden er en af de mest anvendte metoder inden for agil projektledelse, og den er derfor kommet for at blive. Den bygger på principperne fra den agile tankegang hvor der arbejdes ud fra en iterativ tilgang uden langsigtede planer og estimater.

Hvad betyder agil udvikling?

Agil systemudvikling er en fællesbetegnelse for en række softwareudviklingsmetodikker, hvor vægten ligger på løbende at levere værdi til kunden gennem iterativ udvikling.