Table of Contents:

 1. Hvordan får fisk luft?
 2. Hvordan holder man et akvarium?
 3. Hvorfor luftpumpe i akvarie?
 4. Hvilke fisk kan man have i en bowle?
 5. Hvordan fungere gællerne på en fisk?
 6. Hvad er iltforsyning?
 7. Hvor længe skal et akvarie stå inden fisk?
 8. Hvordan skifter jeg vand i mit akvarie?
 9. Kan akvariefisk få for meget ilt?
 10. Hvor meget cirkulation i akvarie?
 11. Hvilke fisk kan leve uden pumpe?
 12. Kan man have akvarie uden pumpe?
 13. Hvordan trækker fiskene vejret?
 14. Hvordan optager fladfisk oxygen fra vandet?
 15. Hvad sørger for vi optager ilt og afgiver kuldioxid?

Hvordan får fisk luft?

Ilt er vigtig. Det er vigtig at dit akvarium har godt iltet vand, fiskene optager ilten gennem gællerne,filterbakterierne har også brug for ilt til hele nedbrydningsprocessen. Er dit akvarium i underskud,vil dine fisk stå oppe under vandoverfladen og snappe efter luft og det er ikke godt, det skal rettes.

Hvordan holder man et akvarium?

Akvariet bør placeres på et akvariebord et roligt sted, hvor man kan sidde og betragte fiskene. Akvariet bør stå op ad en væg uden direkte sollys, så man undgår alger og overophedning. Da lampe m.m. kræver strøm, er det en god idé at placere akvariet i nærheden af stikkontakter.

Hvorfor luftpumpe i akvarie?

Udover at luftpumpen hjælper til med en bedre iltning af vandet, ser det også meget hyggeligt ud, når der stiger luftbobler op fra bunden af akvariet. En luftpumpe bør dog aldrig erstatte vandskift, men betragtes som et supplement til akvariets dekoration.

Hvilke fisk kan man have i en bowle?

Hvis du endelig vil have fisk i en bowle, ja, så er kampfisken bedst egnet, da den netop kan på ilt fra overfladen. At dyrehandlere sælger bowler er kun fordi der er efterspørgsel på disse - man ser jo det der med et par guldfisk i en bowle alle vejne!

Hvordan fungere gællerne på en fisk?

Alle fisk har gæller. I gællerne optager fisken ilt fra vandet og udskiller kuldioxid. Fiskene trækker vand ind gennem munden og lader det strømme forbi gællerne. Gællerne har en stor overflade, så de kan optage ilten fra vandet til blodet.

Hvad er iltforsyning?

Ilt er det vigtigste næringsstof, fordi din krop og hjerne lever af ilt. Uden ilt kan kroppen ikke skabe energi. Ilt kommer ind i kroppen ved hjælp af vejrtrækningen. Derfor hænger dit energiniveau sammen med din måde at trække vejret på.

Hvor længe skal et akvarie stå inden fisk?

Når man har sat sit nye akvarium op, og alt kører, skal det stå ca. 7-10 dage, inden man putter fisk i. Hvis man bruger Akvariestart i sit akvarium, kan man putte fisk i efter et par dage.

Hvordan skifter jeg vand i mit akvarie?

Sådan skifter du vandet Du bør skifte cirka 1/3 del af vandet i dit akvarie. Når du propper nyt vand i akvariet igen, er det vigtigt at vandet er lunkent. For koldt vand kan gøre dine fisk syge.

Kan akvariefisk få for meget ilt?

Det kan ske på grund af mange fisk i akvariet, men også hvis det er varmt i vejret og temperauren i akvariet, for jo varmere vandet bliver, jo mindre ilt kan vandet optage.

Hvor meget cirkulation i akvarie?

Kapaciteten er angivet i liter per time. Vi anbefaler at vandet skiftes 3-5 gange per time (150L akvarium - kapacitet 4 liter per time) både for at få en god rensning for ikke mindst at sikre vandcirkulationen i akvariet.

Hvilke fisk kan leve uden pumpe?

I bowler uden pumpe kan leve slørhaler, guldfisk og kampfisk (bl. a.) Det er fisk der kan trække vejret i overfladen, hvor andre fisk ånder gennem gæller.

Kan man have akvarie uden pumpe?

Pumpens opgave er at ilte og rense vandet. Den skal være tilpasset akvariet således, at den ilter vandet nok, og samtidigt giver klart og rent vand. Der findes et utal af pumpesystemer, så det kan godt svare sig at undersøge hvilken pumpe der passer til ens akvarie.

Hvordan trækker fiskene vejret?

I stedet for at trække vejret med lunger har fisk gæller. Gæller gør, at fisken kan trække ilt ud af vandet, når det strømmer over gællerne. Desuden er fisk vekselvarmedyr. Dvs.

Hvordan optager fladfisk oxygen fra vandet?

Hudåndedræt er også kendt fra fladfisk som rødspætter og skrubber, der får dækket op til 30 % af deres iltbehov på denne måde, selv om de opholder sig i vandet.

Hvad sørger for vi optager ilt og afgiver kuldioxid?

Lungernes vigtigste opgave er at sørge for, at der kommer ilt nok ud i blodet. Samtidig bliver affaldsstoffet kuldioxid (CO2) fjernet igen. På den måde kan alle celler i hele kroppen få ilt nok til at fungere.