Table of Contents:

 1. Er skæg Sunnah?
 2. Hvad kan siges at være det vigtigste budskab i Koranen?
 3. Hvor mange profeter er der?
 4. Hvad står der i Koranen?
 5. Hvad man ikke må ifølge Koranen?
 6. Hvad er en jihad?
 7. Hvad betyder skæg?
 8. Hvad er budskabet i Koranen?
 9. Hvordan lyder den islamiske trosbekendelse?
 10. Hvad betyder profetens Sunna?
 11. Hvad er Hadithsamlingerne?
 12. Hvilke profeter har kristendommen?
 13. Hvem er kristendommens profet?
 14. Hvad står der i Koranen om tørklæder?

Er skæg Sunnah?

Ifølge hadith-litteraturen havde profeten Muhammed skæg. I dag lader mange muslim- ske mænd derfor skægget gro for at ligne profeten og for at markere deres muslimske tilhørsforhold. Det er dog forskelligt, om det store skæg bliver betragtet som en pligt eller et valg.

Hvad kan siges at være det vigtigste budskab i Koranen?

Koranen (fra arabisk: القرآن, al-qurʼān, “recitationen, oplæsningen“) er islams centrale religiøse tekst, som muslimer anser for at være Guds åbenbaringer som overdraget til hans profet Muhammed. Religionen islams troslære, etik og retslære hviler på Koranen.

Hvor mange profeter er der?

Selvom kun 25 profeter er nævnt i Koranen, så siger en hadith (nr. 21257 i Musnad Ibn Hanbal) at der var 124.000 af dem gennem historien, og Koranen siger, at Gud har sendt en profet til hvert folkeslag. Generelt anser muslimer fortællingerne i Koranen som historiske.

Hvad står der i Koranen?

Koranen er islams hellige skrift. Muslimer hævder, at Koranen indeholder summen af de åbenbaringer, som profeten Muhammed fik overdraget af Gud via ærkeenglen Gabriel, fra han i 610 modtog den første åbenbaring, indtil han i 632 afgik ved døden i Medina.

Hvad man ikke må ifølge Koranen?

Gud siger i Koranen, sura 2, vers 173: ”Han forbyder jer kun selvdøde dyr, blod og svinekød, samt det, hvorover der er udtalt et anden navn end Guds.” Man skal lægge mærke til, at buddene i samme vers følges op af en slags force majeure-dispensation: ”Men hvis nogen bliver tvunget, uden at gøre det af lyst eller for at ...

Hvad er en jihad?

Jihad betegnes ofte som “hellig krig“, men betyder på arabisk “stræben“ og er for langt de fleste muslimer ensbetydende med en personlig, ikke-voldelig og åndelig stræben efter at være en god muslim. Nogle islamlærde skelner mellem to former for jihad, den “lille jihad“ og den “store jihad“.

Hvad betyder skæg?

Skæg er synlig ansigtsbehåring hos mænd og til tider hos kvinder. Skæg forekommer i mange kulturer. Forekomsten har svinget afhængig af mode og har til tider været religiøst funderet.

Hvad er budskabet i Koranen?

Koranens budskab Der er fx de evindelige påmindelser om, at de vantro skal brænde i helvedes flammer, som gentages igen og igen og igen, hvor helvedets tortur ofte beskrives i makabre malende billeder. Derudover er der de mange opfordringer til at finde og slå de vantro ihjel.

Hvordan lyder den islamiske trosbekendelse?

Trosbekendelsen hedder på arabisk shahada. Den består af to sætninger, der lyder: "Jeg bevidner (ashhadu an), at der ikke er nogen gud undtagen Gud (la ilaha illa llah), og Muhammed er hans sendebud (wa-muhammada rasul allah)." Når man siger disse ord, bevidner eller bekræfter man sin tro.

Hvad betyder profetens Sunna?

Sunna (sunnah, سنة, flertal سنن sunan) er en nedskrevet samling af leveregler, der er overleveret fra Muhammed. Sunna oversat til dansk betyder 'Sædvane'. I Sunna fortælles alt, hvad Muhammed har sagt, accepteret og gjort, idet den består af Muhammed-biografier (Sira) og hadith.

Hvad er Hadithsamlingerne?

De klassiske hadith-samlinger er tematisk opdelt, så enhver muslim kan slå op i den med henblik på at finde et svar på en given problematik. Hadithsamlingerne af Bukhari og Muslim b. al-Hajjaj anses af sunni-muslimer for at være de mest troværdige og autoritative.

Hvilke profeter har kristendommen?

Det Gamle Testamente De fire store profeter er Esajas, Jeremias, Ezekiel og Daniel. De tolv små profeter er Hoseas, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanias, Haggaj, Zakarias og Malakias.

Hvem er kristendommens profet?

Kristendommen føjer to til, nemlig Johannes Døberen og Jesus af Nazareth. Omend Jesus ikke normalt omtales som profet i kristen terminologi, regnes han i islam for den næststørste profet efter Muhammed, der tillige får titelen "Profeternes Segl" med henvisning til den muslimske lære, at Muhammed var den sidste profet.

Hvad står der i Koranen om tørklæder?

Der er kun få vers i Koranen – muslimernes hellige bog – der direkte omhandler kvindens klædedragt. Disse vers er blevet fortolket som religiøse begrundelser for, at muslimske kvinder skal gå med tørklæde. De mest kendte vers er sura 24, vers 31 i den nye danske oversættelse af Koranen (se kilder).