Table of Contents:

 1. Er køn en uafhængig variabel?
 2. Hvad er forskellen på en afhængig og uafhængig variabel?
 3. Hvad er en Variabelkontrol?
 4. Hvad er en variabel i biologi?
 5. Hvad er en samvariation?
 6. Hvilke regler gælder for variable?
 7. Hvad er baggrundsvariable?
 8. Hvad er kontrolleret forsøg?
 9. Hvad er et kontrolleret forsøg?
 10. Hvorfor bruger man variable?
 11. Hvad er en korrelation?
 12. Hvad er kausal?
 13. Hvornår kan det være hensigtsmæssigt at bruge variable?
 14. Er der altid en variabel i en ligning?

Er køn en uafhængig variabel?

En variabel er en egenskab, der kan variere En variabel er en egenskab ved vores analyseenheder, der kan variere, f. eks. køn, alder, indkomst eller uddannelse.

Hvad er forskellen på en afhængig og uafhængig variabel?

En afhængig variabel er den variabel, som påvirkes af den uafhængige variabel i et eksperiment. Effekten af den eksperimentelle manipulation (forskellige niveauer af den uafhængige variabel) måles på den afhængige variabel.

Hvad er en Variabelkontrol?

Variabelkontrol: Ved kun at ændre på én variabel i et forsøg sikres det, at det er denne variabels betydning for resultatet, man faktisk måler på.

Hvad er en variabel i biologi?

En variabel er kort sagt et fænomen, der kan variere. Inden for forskningen er det vigtigt, at en variabels variation kan måles, da det ofte er variationen, man er interesseret i. I et studie vil man som minimum opstille to variabler, den afhængige og den uafhængige variabel.

Hvad er en samvariation?

Når to variable stiger og falder på samme tid, taler man om korrelation eller samvariation. Det kan skyldes, at ændringen i den ene variabel er årsag til ændringen i den anden (i så fald er der tale om kausalitet eller årsagssammenhæng), men det behøver ikke at være tilfældet.

Hvilke regler gælder for variable?

Vi kan formulere dette med variable ved at skrive a+b=b+a, og det er så underforstået, at udsagnet er opfyldt, uanset hvad vi sætter ind på a's og b's pladser. For eksempel er 3+5=5+3. Et udsagn, der som udsagnet a+b=b+a indeholder et lighedstegn og mindst en variabel, og som altid er sandt, kaldes en identitet.

Hvad er baggrundsvariable?

Baggrundsvariable, størrelser, der i regressionsanalyse beskriver responsvariablen, dvs. den variabel, der søges beskrevet.

Hvad er kontrolleret forsøg?

Randomiserede kontrolforsøg er en videnskabelig undersøgelse af en gruppe, hvor resultaterne af en ny indsats sammenlignes med resultaterne i en kontrolgruppe.

Hvad er et kontrolleret forsøg?

Laboratorieforsøg. Biologiske laboratorieforsøg har ofte til formål at undersøge en enkelt faktors betydning. Man udfører det der kaldes et kontrolleret forsøg med variabel kontrol, hvor man holder alle andre faktorer konstante undtagen en faktor (énfaktorforsøg).

Hvorfor bruger man variable?

Variable i matematik er nyttige fordi de gør det muligt at lave instruktioner på en generel måde. For eksempel kan man lave en matematisk definition for at finde den dobbelte værdi af et hvilket som helst tal: dobbelt(x) = x + x.

Hvad er en korrelation?

Korrelation oversættes nogle gange med sammenhæng. En korrelation eller sammenhæng mellem to variabler betyder, at en ændring på en variabel kan forudsige en ændring på en anden variabel. En positiv korrelation betyder, at en stigning på en variabel forudsiger en stigning på en anden variabel.

Hvad er kausal?

Kausalitet (af latin: "causa") er det at angå eller rumme årsagen til noget, eller sagt på en anden måde: forholdet mellem årsag og virkning.

Hvornår kan det være hensigtsmæssigt at bruge variable?

Eksempel 2.2.2 Derfor vil det være hensigtsmæssigt ikke at angive de konkrete tal i en udregning, men at lade bogstaver repræsentere de tal, der skal indgå i regningerne – altså at bruge variable for tallene i stedet for de konkrete tal. På denne måde kan man bedre analysere selve beregningsmetoderne.

Er der altid en variabel i en ligning?

Man kan have et problem, hvor en variabel repræsenterer en bestemt værdi, som endnu ikke er kendt, men som måske kan bestemmes ved at opstille og løse en eller flere ligninger. En ligning er et udtryk med et lighedstegn og mindst en variabel. Når en variabel optræder i en ligning kaldes den også en ubekendt.