Table of Contents:

 1. Hvordan kan man fremstille alkohol?
 2. Hvad er den kemiske formel for alkohol?
 3. Hvad dannes alkohol fra?
 4. Hvornår koger ethanol?
 5. Kan man selv lave alkohol?
 6. Kan man lave alkohol derhjemme?
 7. Er alkohol nervegift?
 8. Hvilke kemiske egenskaber har alkoholer?
 9. Hvordan indgår gær i vinproduktion?
 10. Hvad er DI og trivalente alkoholer?
 11. Hvornår fordamper alkohol i gløgg?
 12. Hvornår koger ethanol og vand?
 13. Er hjemmebrænderi lovligt?
 14. Hvor meget ethanol blev der dannet under gæringen?
 15. Hvad er en gæringsproces?

Hvordan kan man fremstille alkohol?

For at lave alkohol, skal gæringen foregå uden ilt. Derfor skal gæringen ske i en lukket beholder. Ved gæring uden ilt bliver der dannet både alkohol og kuldioxid. Hvis gærcellerne får ilt, danner de vand og kuldioxid i stedet for alkohol og kuldioxid.

Hvad er den kemiske formel for alkohol?

C2H5OHÆtanol / Formel

Hvad dannes alkohol fra?

Alkohol produceres i naturen af visse bakterier og af gær, hvor alkohol er et stofskifteprodukt fra den iltfrie (anaerobe) nedbrydning af sukkerarter (kulhydrater). Ved fremstilling af øl og vin er det gær, der fremmer dannelsen af ethanol.

Hvornår koger ethanol?

78,37 °CÆtanol / Kogepunkt

Kan man selv lave alkohol?

Det er tilladt at brygge vin, cider og øl til eget brug. Man må benytte lovlige levnedsmidler til fremstillingen. Det er ikke tilladt at fremstille spiritus uden at være et registreret firma, der betaler afgift til staten.

Kan man lave alkohol derhjemme?

Mærker og alkoholproducenter, der er utallige, og folk interesseret i dette smukke emne vil helt sikkert finde noget for sig selv i denne artikel. De fleste mennesker ved ikke engang, hvordan man laver alkohol, dog er det en aktivitet, som du selv kan lave i dit eget hjem.

Er alkohol nervegift?

Vi er tilbage ved Schmidts grundsyn på alkohol – den er både en stimulans og en gift. For når drukken ikke længere er fælles, men ensom, opstår der som regel problemer: »Den accelererede druk giver ikke kun en opløftelseskultur, men også en depressionsbehandlingskultur, hvor man bruger alkoholen til at se bort.

Hvilke kemiske egenskaber har alkoholer?

Kemiske egenskaber Alkoholer er meget svage syrer (svagere end vand) med en pKs på 24. Ved kondensation af en alkohol med en carboxylsyre, et anhydrid eller et syrechlorid dannes der en ester. Alkoholer er moderat stærke nukleofiler. Ved nucleofil substitution af et organisk halogenid med en alkohol dannes en ether.

Hvordan indgår gær i vinproduktion?

Gæringen starter ved hjælp af gærens enzymer. Er der ilt til stede under gæringen, dannes der alkohol, uden ilt dannes vand -men for meget ilt skader gæringen. Samtidig dannes der under gæringen en række andre stoffer i små mængder, som påvirker vinens sekundære aromaer (estere og andet).

Hvad er DI og trivalente alkoholer?

Ved 2 H-atomer kaldes den divalent, og ved tre kaldes den trivalent. De tre typer af alkoholer adskiller sig tydeligt fra hinanden, da primære og sekundære alkoholer ved oxidation bliver til henholdsvis aldehyder eller ketoner, hvor tertiære alkoholer ved samme reaktion destrueres.

Hvornår fordamper alkohol i gløgg?

Hvis en blanding af vand (her = vinen i gløgg) og alkohol (altså ethanol) opvarmes, vil alkoholen begynde at koge (=fordampe) ved 80grC. Blandingen vil holde temperaturen 80grC indtil al alkohol er fordampet.

Hvornår koger ethanol og vand?

Vand koger ved 100°C og ethanol koger ved 78°C .

Er hjemmebrænderi lovligt?

Straffen afhænger af mængden. Ved små mængder spiritus vil straffen være en bøde. Det er strafbart at fremstille og sælge spiritus uden de krævede tilladelser, men jeg kan selvsagt ikke vide, hvordan politiet vil behandle en anonym anmeldelse om et hjemmebrænderi.

Hvor meget ethanol blev der dannet under gæringen?

Ethanol er et giftstof for gærceller, og ved en ethanolkoncentration på 12-20 volumen% går gæringen helt i stå.

Hvad er en gæringsproces?

Gæring (eller fermentering) er en proces, som nogle celletyper bruger til at nedbryde organisk stof og danne ATP uden brug af ilt. Processen er altså anaerob. Gæring adskiller sig på den måde fra aerob respiration, som er nedbrydning af organisk stof og ATP-dannelse under forbrug af ilt.