Table of Contents:

 1. Hvor smider man spraydåser ud?
 2. Hvad skal sorteres som farligt affald?
 3. Hvad er miljøaffald?
 4. Hvad er kemisk affald?
 5. Hvad er problemet med affald?
 6. Er afløbsrens farligt affald?
 7. Hvad må der komme i Miljøkassen?
 8. Hvordan smider man hårlak ud?
 9. Hvor skal pizzabakker smides ud?
 10. Hvor smider man barberblade ud?
 11. Hvornår bliver der hentet skrald?
 12. Hvad er småt brændbart affald?

Hvor smider man spraydåser ud?

Spraydåser kan risikere at eksplodere, når de bliver presset sammen i en skraldebil. Derfor må de ikke bare ryge i den almindelige skraldespand, men skal sorteres som farligt affald.

Hvad skal sorteres som farligt affald?

Det må du sortere som farligt affald
 • Maling og malingbøtter.
 • Opløsningsmidler og kemikalier.
 • Skrappe rengøringsmidler.
 • Elpærer, LED-lyskilder og lysstofrør.
 • Batterier.
 • Kosmetik herunder neglelak.
 • Alle former for spraydåser.
 • Emballage, som har indeholdt farligt affald.

Hvad er miljøaffald?

Miljøaffald er en sammentrækning af miljøfarligt affald og er et begreb der bruges i mange kommuner i landet. Ordet dækker over produkter (og eventuelt emballage fra produkterne) der udgør en miljørisiko hvis det ikke specialbehandles på forsvarlig vis.

Hvad er kemisk affald?

De rester, som indeholder kemiske stoffer, der kan være skadelig for miljøet og menneskers helbred, som bl. a. kemiske industrivirksomheder har efter deres produktion, kaldes for kemisk affald.

Hvad er problemet med affald?

Affaldet forringer vores naturoplevelser. De fleste kender synet af en smidt øldåse på deres løberute eller et cigaretskod på stranden. Affald i naturen er imidlertid ikke kun til gene for os, men også for miljøet og for dyrene. Plastik bliver til mikroplast som ophober sig i jorden og i vandmiljøer.

Er afløbsrens farligt affald?

Husholdningskemikalier som afløbsrens, maling og medicin bør du omgå med forsigtighed, og efter brug skal du følge reglerne for farligt affald. Ellers kan du skade både din egen sundhed og vores fælles miljø.

Hvad må der komme i Miljøkassen?

Hvad må du putte i miljøkassen? I kassen kan du komme små bøtter og flasker med farligt affald, batterier (i en pose), elsparepærer, småt elektronikaffald mv. Affaldet skal være forsvarligt emballeret.

Hvordan smider man hårlak ud?

Nogle tror, at al gammel kosmetik er farligt affald, der skal afleveres på genbrugsstationen, mens andre på den anden side bare smider hårspray i skraldespanden. Begge dele er forkert. To typer produkter på dit badeværelse er farligt affald og skal afleveres på genbrugsstationen: Dem der indeholder opløsningsmidler.

Hvor skal pizzabakker smides ud?

Pizzabakker indeholder oliepletter, krummer og andet snask, som ikke hører til sammen med rent og tørt pap. Smid derfor pizzabakken i restaffaldet. Al affald til genbrug skal afleveres løst i din beholder. Der må nemlig ikke komme poser i beholderen, da de skader genanvendelsen.

Hvor smider man barberblade ud?

Derfor må kanyler og barberblade ikke smides i den almindelige skraldespand, men skal afleveres som specialaffald på genbrugsstationen – eller eventuelt på et offentligt toilet, hvor der er opsat en metalbeholder til barberblade og kanyler.

Hvornår bliver der hentet skrald?

Skraldemanden henter dit affald mellem kl. 5.00 og kl. 20.00. Skraldemanden tilrettelægger selv sin rute, og tidspunktet for afhentning på din adresse kan derfor variere.

Hvad er småt brændbart affald?

Småt brændbart er kun til det affald, der ikke kan genanvendes. Sorte og andre uigennemsigtige sække er ikke tilladt i denne container. Affaldet må dog gerne hældes ud af den sorte sæk eller afleveres i klare sække. Det er ikke tilladt at aflevere dagrenovation (restaffald), såsom mælkekartoner, madrester, bleer osv.