Table of Contents:

 1. Hvad er hektarstøtten 2021?
 2. Hvor mange af landbrugsarealerne dyrkes konventionelt?
 3. Hvor meget får Danmark i landbrugsstøtte?
 4. Hvad er Grundbetaling?
 5. Hvor mange procent udgør landbruget af BNP?
 6. Hvilken rolle skal dansk landbrug have i forhold til det globale fødevaremarked?
 7. Hvor mange procent af Danmark er dækket af marker?
 8. Hvorfor er landbrug vigtigt?
 9. Hvad kan man få i hektarstøtte?
 10. Hvad får man i hektar støtte?
 11. Hvor mange Fuldtidslandbrug er der i Danmark?
 12. Hvor stor en del af Danmark er landbrugsland?
 13. Hvad får landmænd i EU støtte?
 14. Hvor meget tjener dansk landbrug?
 15. Hvor meget får en landmand i EU støtte?

Hvad er hektarstøtten 2021?

EU-Kommissionen har for Danmark foreslået en generel budgetreduktion af hektarstøtten på 3,9% men det er fortsat noget, der forhandles af EU's stats- og regeringschefer, som skal blive enige om EU's samlede budget for den kommende periode. Derudover er der en lang række ubekendte, der påvirker EU-støtten.

Hvor mange af landbrugsarealerne dyrkes konventionelt?

I alt viser overslaget, at det er 15 procent af Danmarks areal, der går til foder til kvæg, heste og får. Det øvrige konventionelle landbrug, der udgør 18 procent, er til frøavl, raps og korn som hvede, rug, havre og byg, rug og raps. Det bruges til at lave blandt andet plænegræs, madolie, brød, gryn og øl.

Hvor meget får Danmark i landbrugsstøtte?

Med et årligt bidrag på lidt over 7 mia. kr. indtager Danmark en 14. plads over de lande i EU, der modtager mest landbrugsstøtte fra EU.

Hvad er Grundbetaling?

Du kan få grundbetaling til et støtteberettiget landbrugsareal, hvis du råder over et tilsvarende antal betalingsrettigheder. Du kan kun få støtte til de arealer, du anvender landbrugsmæssigt.

Hvor mange procent udgør landbruget af BNP?

Hvis man ser på landbrugets andel af bruttonationalproduktet, er landbrugets andel nede på 2-3%, mens det lå på cirka 20% i årtierne frem mod 1950. Ser man på eksporten, er andelen noget højere – med 13% af vareeksporten og 8% af den samlede eksport.

Hvilken rolle skal dansk landbrug have i forhold til det globale fødevaremarked?

Landbrugs- og fødevareklyngen skaber værdi på en række forskellige platforme, nemlig: landbrug og gart- neri, fisk/akvakultur, forarbejdning, agroindustri, biotek, biomasse, IT m.v. Danmark sidder i dag på 3,4 procent af det globale fødevaremarked. Den markedsandel vil erhvervet gerne bevare.

Hvor mange procent af Danmark er dækket af marker?

Danmarks landbrugsareal er stort sammenlignet med de fleste andre lande, navnlig hvis vi ser på vores nabolande. Det danske landbrugsareal udgør 61 pct. af hele Danmarks areal mod blot 3,5 pct. i vores broderland Norge.

Hvorfor er landbrug vigtigt?

Landbruget er dermed en meget betydende sektor i dansk økonomi, der uanset konjunkturerne i verden sørger for store eksportindtægter og beskæftigelse til mange mennesker, især i områder af landet hvor det ellers kan være vanskeligt at finde job. Eksportindtægter på 162 mia. kr.

Hvad kan man få i hektarstøtte?

Hvad er hektarstøtte? Efter de nye regler i forbindelse med reformen Dagsorden 2000 er hektarstøtte betaling for arealer med korn, oliefrø, bælgsæd, oliehør og udtagne arealer. Søger De om hektarstøtte til mere end 17,62 ha, skal De i år 2000 tage 10% af markerne ud af produktion.

Hvad får man i hektar støtte?

Muligheder for at søge ekstra støtte Er du ung, nyetableret landmand, er det også muligt at få ekstra støtte på op til 90 ha. Ø-støtten var i 20 kr./ha, og ung-landbruger-støtten var på 588 kr./ha. Ø-støtten kan forventes at holde samme niveau i årene , hvor der er afsat ca. 2,85 mio.

Hvor mange Fuldtidslandbrug er der i Danmark?

Helt nøjagtigt blev der 768 færre fuldtidslandbrug herhjemme, viser tal fra Danmarks Statistik. Antallet af bedrifter gik fra 95 styks i 2019. Kigger man alene på antallet af konventionelle fuldtidslandbrug faldt antallet fra 89.

Hvor stor en del af Danmark er landbrugsland?

Afgrøder i dansk landbrug 2020 Danmarks landbrugsareal er stort sammenlignet med de fleste andre lande, navnlig hvis vi ser på vores nabolande. Det danske landbrugsareal udgør 61 pct. af hele Danmarks areal mod blot 3,5 pct. i vores broderland Norge.

Hvad får landmænd i EU støtte?

EU's landbrugspolitik for perioden indeholder reglerne for at give direkte landbrugsstøtte til landmanden. Siden 2015 den direkte støtte været delt i to. Der gives en basisstøtte kaldet grundbetaling og 30 pct. af støtten gives for overholdelse af en række grønne krav.

Hvor meget tjener dansk landbrug?

Landbruget spiller en meget væsentlig rolle i dansk økonomi med eksportindtægter på 162 mia. kr. og en beskæftigelse på ca. 186.000 personer inklusiv relaterede og afledte erhverv.

Hvor meget får en landmand i EU støtte?

Det man traditionelt kalder landbrugsstøtte er de markedsrelaterede udgifter og direkte støtte. Landbrugsstøtten udgjorde i 2016 ca. 35,6 procent af de samlede midler, der blev udbetalt fra EU's budget til medlemslandene.