Table of Contents:

 1. Hvad betyder række?
 2. Hvad betyder tilbad?
 3. Hvad er en række i Excel?
 4. Hvad betyder drøne?
 5. Hvad betyder vigtigt?
 6. Hvordan låser man en række i Excel?
 7. Hvad er rækker og hvad er kolonner i Excel?
 8. Hvad betyder drøner?
 9. Hvad er ærinder?
 10. Hvad betyder farveløs?
 11. Hvilken betydning synonym?
 12. Hvordan låser man en celle fast i en formel?
 13. Hvordan fryser man flere kolonner i Excel?
 14. Hvordan tilføjer man rækker i Excel?
 15. Hvordan rykker man rækker i Excel?

Hvad betyder række?

overførtensartede begivenheder, personer, enkeltdele, værker el. lign. som ligger i ... overførtgruppe af (underordnede) personer, fx ansatte, medlemmer eller deltagere; h...

Hvad betyder tilbad?

(glda. d. s. i bet. 2 samt i bet. “indbyde” og “anmode”, sen.

Hvad er en række i Excel?

Hvordan er et Excel-ark opbygget? Et Excel-regneark er opbygget af en masse celler. Disse celler har et bogstav, som angiver kolonnen, og et tal, som angiver rækken.

Hvad betyder drøne?

til drøne) 1) larm (fremkaldt af tungt fald, slag ell. stød) med paafølgende stærk, dirrende genlyd; brag; bulder.

Hvad betyder vigtigt?

Vigtigt betyder omtrent det samme som essentielt.

Hvordan låser man en række i Excel?

Frys kolonner og rækker
 1. Markér cellen under og til højre for de rækker og kolonner, der skal forblive synlige, mens du ruller.
 2. Vælg Vis > Frys ruder > Frys ruder.

Hvad er rækker og hvad er kolonner i Excel?

En række er en række data, der placeres vandret i et regneark eller en tabel, mens en kolonne er en lodret række celler i et regneark, diagram eller tabel.

Hvad betyder drøner?

til drøne) 1) larm (fremkaldt af tungt fald, slag ell. stød) med paafølgende stærk, dirrende genlyd; brag; bulder.

Hvad er ærinder?

ærinde substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -r, -rne [ˈæɐ̯ʌnə] nu uofficiel stavemåde: ærende norrønt erendi, ørendi, eyrendi, oldengelsk ærende; vistnok afledt af et verbum inna 'udrette, sige' 1 hverv, forretning, gøremål eller andet der giver anledning til at man opsøger ...

Hvad betyder farveløs?

som er uden (stærke, livlige) farver; hvis farve er ell. nærmer sig til hvidt ell. graat. vAph.

Hvilken betydning synonym?

Hvilken betyder omtrent det samme som sikken.

Hvordan låser man en celle fast i en formel?

Når du laver formler i Excel, kan du lette kopieringen af dine formler ved hjælp af ét tegn – nemlig dollartegnet $. Dollartegnet bruges til det der i Excel kaldes 'absolutte referencer'. Her låser du en celle i en formel ved at bruge $, hvorefter formlen refererer til samme celle, uanset hvorhen den kopieres.

Hvordan fryser man flere kolonner i Excel?

Fryse så mange rækker og kolonner, du ønsker Hvis du vil fryse flere rækker (startende med række 1), skal du markere den nederste række, der skal fryses, og klikke på Frys ruder. Hvis du vil fryse flere kolonner, skal du markere kolonnen til højre for den sidste kolonne, du vil have frosset, og klikke på Frys ruder.

Hvordan tilføjer man rækker i Excel?

Indsæt flere rækker i et Excel-regneark
 1. Hvis du vil indsætte flere rækker, skal du markere rækkerne over det sted, hvor du vil indsætte rækker.
 2. Markér det samme antal rækker, som du vil indsætte. Hvis du f. eks. ...
 3. Højreklik på de markerede celler, og klik derefter på Indsæt. De nye, tomme rækker vises i regnearket.

Hvordan rykker man rækker i Excel?

Træk rækkerne eller kolonnerne til en anden placering. Hold Alt nede, og træk rækker eller kolonner til en anden placering. Hold Skift nede, og træk rækken eller kolonnen mellem eksisterende rækker eller kolonner. Excel giver plads til den nye række eller kolonne.