Table of Contents:

 1. Hvad hedder Gud i islam?
 2. Hvad betyder i Guds den Nådiges og Barmhjertiges navn?
 3. Hvornår levede Allah?
 4. Hvad tror du på islam?
 5. Hvad er forskellen på Allah og Gud?
 6. Hvor mange navne har Gud?
 7. Hvad er at give almisse?
 8. Hvor mange navne har Allah?
 9. I hvilket tidsrum modtog Muhammed iflg islam sine åbenbaringer og hvem var afsenderen?
 10. Hvad er Muhammeds første åbenbaring?
 11. Hvad skal man vide om islam?
 12. Hvad er islams lære?
 13. Hvad er ikke tilladt i islam?

Hvad hedder Gud i islam?

Islam betyder underkastelse eller overgivelse til én gud, Allah. Det var sådan profeten Muhammad, selv kaldte den religion han grundlagde. Den som bekender sig til Islam, kaldes en muslim (ord dannet over samme rod som Islam).

Hvad betyder i Guds den Nådiges og Barmhjertiges navn?

Med islams åbenbaring ophøjes Allah religionshistorisk til den eneste Gud, således som det lyder i den islamiske trosbekendelse: "Der er ingen gud uden Gud", eller i sura 112: "I Guds den Nådiges, den Barmhjertiges navn. Fortsæt med at forkynde: Han er Gud, den Eneste. Gud den Uafhængige, af hvem alt afhænger.

Hvornår levede Allah?

a. Muhammad, Mohammad og Mohammed; danske fagfolk bruger normalt stavemåden Muhammad; arabisk: محمد; født 570 i Mekka, død 8. juni 632 i Medina) (fulde navn: Muhammad Ibn `Abd Allāh Ibn `Abd al-Muttalib; arabisk: محمد بن عبدالله بن عبد المطلب ) regnes af muslimer for en af Guds profeter og sendebud.

Hvad tror du på islam?

Islam er én af verdens store religioner. Islam betyder på arabisk underkastelse eller hengivelse, nemlig til den ene sande Gud, Allah, der har skabt verden, og som alene ved, hvornår den skal gå til grunde. Personer, der antager islam, kaldes muslimer; det anslås, at der findes ca. 1,57 mia.

Hvad er forskellen på Allah og Gud?

Muslimernes Allah adskiller sig fundamentalt fra den jødisk-kristne gud. Men det er desværre vidt udbredt, at folk ikke kender forskellen. Og det er folk fra alle tre religioner, der udbreder misforståelsen.

Hvor mange navne har Gud?

Hebraisk form JHVH gengiver Guds personlige navn og står skrevet 6.828 gange i den hebraiske Bibel. Desuden forekommer navnet 237 steder i især hebraiske oversættelser af den græske tekst i Det Nye Testamente samt på en række arkæologiske fund fra det antikke Israel.

Hvad er at give almisse?

Almisse (af græsk ἐλεημοσύνη (eleemosyne = barmhjertighed) er en gave, der gives af religiøs godgørenhed. Ordet kom via oldfransk almosne ind i dansk. Ordet betegner tillige selve gaven til den trængende.

Hvor mange navne har Allah?

Allah har 99 forskellige navne, som er angivet i Koranen.

I hvilket tidsrum modtog Muhammed iflg islam sine åbenbaringer og hvem var afsenderen?

Modtagelsen af den guddommelige åbenbaring Muhammed havde i ca. 610 en skelsættende personlig oplevelse, som han selv, støttet af sin hustru Khadija, udlagde som tegn på, at han var blevet udvalgt af den ene sande Gud til at modtage en guddommelig åbenbaring.

Hvad er Muhammeds første åbenbaring?

Koranen er islams hellige skrift. Muslimer hævder, at Koranen indeholder summen af de åbenbaringer, som profeten Muhammed fik overdraget af Gud via ærkeenglen Gabriel, fra han i 610 modtog den første åbenbaring, indtil han i 632 afgik ved døden i Medina.

Hvad skal man vide om islam?

Islam
 • Ordet islam betyder på arabisk underkastelse og er muslimernes navn på deres religion, der er verdens næststørste. ...
 • Islam er udgået fra den vækkelse, som Muhammed (f. ...
 • Muhammed, hvis navn betyder den lovpriste, blev født i Mekka og voksede op hos sine onkler som forældreløs.

Hvad er islams lære?

Islam er en åbenbaringsreligion, der lærer, at Gud åbenbarer sig over for skabelsen og verden, og at dette blev formidlet til profeten Muhammed ibn Abdullah (ca. 570-632) gennem ærkeenglen Gabriel.

Hvad er ikke tilladt i islam?

De mest oplagte og velkendte eksempler på ting, der følge islam er haram, er de forskellige ernæringsprodukter, som for eksempel svinekød og alkohol, der ikke er tilladt ifølge islams regler. Svinekødsprodukter som for eksempel gelatine anses også af mange, men ikke alle, muslimske lærde for at være haram.