Table of Contents:

 1. Hvad er miljøfarligt affald?
 2. Hvordan sorteres sprayflasker?
 3. Hvor kan man aflevere spildolie?
 4. Hvad gør man med spildolie?
 5. Hvordan sorteres farligt affald?
 6. Hvordan bortskaffes farligt affald?
 7. Hvor skal deodoranter smides ud?
 8. Hvor skal man smide spraydåser ud?
 9. Hvad skal man gøre af spildolie og brugte filtre?
 10. Hvad koster det at komme af med spildolie?
 11. Hvor bortskaffes olierester spildolie?
 12. Hvor skal spraydåser smides ud?
 13. Hvor skal kuglepenne smides ud?
 14. Hvor kan man aflevere farligt affald?
 15. Hvad må komme i Plastcontainer?

Hvad er miljøfarligt affald?

Farligt affald er alle typer affald, som er skadelige for mennesker og miljøet, og som derfor ikke kan håndteres som almindeligt restaffald. Farligt affald skal indsamles for sig, så det kan køres til et anlæg, hvor de sikrer, at de farlige stoffer behandles miljømæssigt forsvarligt.

Hvordan sorteres sprayflasker?

Spraydåser skal altid afleveres som farligt affald, da spraydåsen er under tryk og kan eksplodere i skraldebilen, når skraldebilen presser affaldet sammen. Desuden kan indholdet i spraydåsen have farlige egenskaber, der også skal bortskaffes som farligt affald. Man må ikke selv punktere dåsen og aflevere den som metal.

Hvor kan man aflevere spildolie?

Nogle former for farligt affald kan afleveres på genbrugspladserne. Det gælder KUN de typer og i de mængder som normalt forekommer i en privat husholdning: Olie- og kemikalieaffald - eksempelvis spildolie, syrer, maling og pesticider.

Hvad gør man med spildolie?

Du må ikke hælde olie- og kemikalieaffald i kloakken eller smide det ud sammen med husholdningsaffaldet. Kemikalierne er giftige og kan blandt andet ødelægge rensningsanlægget. Du skal i stedet aflevere de miljøskadelige stoffer. Kommunen sørger for, at det farlige affald bliver sendt til destruktion.

Hvordan sorteres farligt affald?

Det må du sortere som farligt affald
 • Maling og malingbøtter.
 • Opløsningsmidler og kemikalier.
 • Skrappe rengøringsmidler.
 • Elpærer, LED-lyskilder og lysstofrør.
 • Batterier.
 • Kosmetik herunder neglelak.
 • Alle former for spraydåser.
 • Emballage, som har indeholdt farligt affald.

Hvordan bortskaffes farligt affald?

Farligt affald kan opdeles i genanvendeligt affald (til materialenyttiggørelse) og ikke-genanvendeligt affald. Ikke-genanvendeligt farligt affald skal afleveres til den kommunale indsamlingsordning for farligt affald. En virksomhed må hvert år aflevere op til 200 kg farligt affald på den kommunale genbrugsplads.

Hvor skal deodoranter smides ud?

En deodorant eller parfume i glasbeholder må du godt smide i glascontaineren, selvom den også indeholder plastik, men fjern løse plastikdele som fx låget først.

Hvor skal man smide spraydåser ud?

Farligt affald skal afleveres på genbrugsstationen, eller der hvor ens kommune ellers tillader, at man afleverer det. - Der er rigtig mange, der ikke ved, at spraydåser for eksempel er farligt affald, fortæller hun. Spraydåser kan risikere at eksplodere, når de bliver presset sammen i en skraldebil.

Hvad skal man gøre af spildolie og brugte filtre?

Der kan være særlige regler om, hvor meget farligt affald en virksomhed må opbevare. Virksomheder, som frembringer olieaffald (industriolie eller smøreolie/spildolie) af mineralsk oprindelse, skal sikre, at væsentlige dele af olieaffaldet håndteres med henblik på regenerering til baseolie.

Hvad koster det at komme af med spildolie?

Når du får brug for en hasteafhentning, må du forvente, at det koster dig nogle penge. Prisen på afhentning af spildolie inden for få timer koster fra 300 kroner.

Hvor bortskaffes olierester spildolie?

Firmaet tømmer og spuler tanken for olie og slam, som herefter bliver kørt til Modtagestation for olie- og kemikalieaffald. Mange kommuner har også indsamlingssteder for spildolie i genvindingscentre eller deponeringsanlæg, der accepterer olien.

Hvor skal spraydåser smides ud?

Spraydåser kan risikere at eksplodere, når de bliver presset sammen i en skraldebil. Derfor må de ikke bare ryge i den almindelige skraldespand, men skal sorteres som farligt affald.

Hvor skal kuglepenne smides ud?

Skriveredskaber: Kuglepen, blyanter, tuscher o. lign. skal i skraldespanden, når de er udtjente. Lamineret papir: Skal i skraldespanden eller i ”Forbrænding” på genbrugspladsen.

Hvor kan man aflevere farligt affald?

Ikke-genanvendeligt farligt affald skal afleveres til den kommunale indsamlingsordning for farligt affald. En virksomhed må hvert år aflevere op til 200 kg farligt affald på den kommunale genbrugsplads.

Hvad må komme i Plastcontainer?

Denne plast kan bruges igen og skal derfor afleveres i en plastcontainer. Ikke i skraldespanden. På genbrugsstationerne har vi containere til hård plast samt plastposer og plastfolie (blød plast). Blød plast skal være rent og ikke indeholde madrester, haveaffald o.l.