Table of Contents:

 1. Hvor gammel skal man være for at få diagnosticeret ADHD?
 2. Hvad er forskellen på ADHD og bipolar?
 3. Hvad er forskellen på ADHD og Borderline?
 4. Hvornår udreder man børn for ADHD?
 5. Hvordan får man ADHD diagnose?
 6. Hvem kan udrede for ADHD?
 7. Hvad vil det sige at være bipolar?
 8. Kan man udvikle ADHD som voksen?
 9. Kan man få ADHD af stress?
 10. Er bipolar og borderline det samme?
 11. Hvad er en Grænsepsykose?

Hvor gammel skal man være for at få diagnosticeret ADHD?

For at have ADHD, skal man have symptomer i alle tre kategorier. Derudover skal symptomerne: være startet før 7-årsalderen. have været til stede i mere end 6 måneder i mindst 2 forskellige sammenhænge, fx både skole og hjemme.

Hvad er forskellen på ADHD og bipolar?

En vigtig forskel mellem ADHD og mani er også, at de maniske episoder oftest optræder isoleret med enten depressive eller neutrale perioder ind imellem. Desuden er en væsentlig forskel, at ADHD starter i en tidlig barnealder, hvorimod både depression og mani starter senere.

Hvad er forskellen på ADHD og Borderline?

Ved ADHD'en er impulsiviteten usammenhængende og formålsløs, mens den ved borderline er forbundet med at 'overdøve' svære følelser ved hjælp af selvdestruktive impulshandlinger.

Hvornår udreder man børn for ADHD?

Hvis barnet har problemer med at koncentrere sig, med at sidde stille eller kontrollere sin adfærd, og hvis disse problemer skaber betydelige vanskeligheder både hjemme og i skolen, bør man gå til sin egen læge eller sundhedsplejerske.

Hvordan får man ADHD diagnose?

Der er ikke en specifik test, undersøgelse, røntgen, scanning eller andet, som kan give diagnosen ADHD. Den bliver stillet på baggrund af en vurdering af dine symptomer og de vanskeligheder, du har i din hverdag. Psykiateren vil også spørge ind til, hvordan det har været i din barndom.

Hvem kan udrede for ADHD?

Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer bør den endelige diagnose stilles af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller en speciallæge i pædiatri (børnesygdomme), som har et specifikt kendskab til ADHD.

Hvad vil det sige at være bipolar?

Bipolar lidelse er en psykisk sygdom, hvor man i perioder har betydelige udsving i humør og aktivitetsniveau - dvs. manier og depressioner. Det betyder, at man uden ydre grund er meget opstemt og energisk eller meget nedtrykt, træt og trist.

Kan man udvikle ADHD som voksen?

Før ca. 1990 troede man, at forstyrrelsen "forsvandt", når man blev voksen, at man så at sige voksede sig fra den. Nu er man blevet opmærksom på, at ADHD hos mange fortsætter i voksenalderen, blot med mindskede eller ændrede symptomer.

Kan man få ADHD af stress?

ADHD medfører vanskeligheder, som giver en særlig sårbarhed over for stress. Derfor er følelsen af stress ofte til stede hos mennesker med ADHD.

Er bipolar og borderline det samme?

Ved første øjekast kan tilstanden ligne personlighedsforstyrrelsen borderline, hvor personen også har svært ved at kontrollere sine følelser og impulser. Men reelt er der tale om bipolar lidelse. Det er især vigtigt at skelne mellem bipolar lidelse og depressiv lidelse (tilbagevendende depression).

Hvad er en Grænsepsykose?

Skizotypi blev tidligere kaldt en grænsepsykose. Altså en tilstand, der lå på grænsen til en psykose. Når man er psykotisk, er man ude af stand til at skelne mellem virkelighed og fantasi, og man har svært ved at sortere i sanseindtrykkene og tillægge dem korrekt betydning.